Zahlavi

Kongres o materiálech vědách a inženýrství 2022 (MSE)

13. 10. 2021

MSE 2022 se ohlédne za 100 úspěšnými lety Německé materiálové společnosti (DGM) jako garanta systematického rozvoje materiálové vědy a materiálového inženýrství.

Minulé ročníky kongresů MSE úspěšně integrovaly odborné znalosti a zájem účastníků a vytvořily odborný program světové úrovně. MSE 2022 na tuto tradici naváže prostřednictvím pečlivě vybraných sympozií a plenárních přednášek a rozšíří rozsah materiálových technologií z vědeckých aspektů i na otázky společenských a ekonomických dopadů.

V technickém programu MSE 2022 vystoupí světově uznávaní odborníci, kteří budou mít v průběhu kongresu plenární, hlavní a tematické přednášky. Kromě toho budou organizovány posterové sekce, které poskytnou mladším účastníkům možnost prezentovat svůj výzkum a navázat kontakt se svými odbornými kolegy.

Témata kongresu MSE 2022 jsou:

  • Biomateriály
  • Charakterizace
  • Funkční materiály, povrchy a zařízení
  • Cirkulární materiály
  • Modelování a simulace
  • Zpracování a syntéza
  • Strukturní materiály

Akce se bude konat v hybridním formátu ve dnech 27.-29. 9. 2022.

Uzávěrka pro podávání návrhů je 5. 11. 2021 a odkaz je k dispozici zde.

Další informace o akci jsou k dispozici zde.

Foto: Pixabay