Zahlavi

Konference Společného výzkumného centra Evropské komise

13. 06. 2016

Ve dnech 9.–10. června se na půdě Akademie věd ČR uskutečnila mezinárodní konference Společného výzkumného centra Evropské komise (Joint Research Centre of the European Commission, JRC). Jejím cílem bylo identifikovat možnosti spolupráce a prohloubení vzájemné spolupráce JRC s českými institucemi včetně možnosti uplatnění českých vědců přímo v některém ze sedmi ústavů JRC, které se nacházejí v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemí a Španělsku. Dvoudenní konferenci uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademií věd ČR. Na konferenci vystoupil generální ředitel JRC Vladimír Šucha, zástupci JRC a českých organizací ve třech tematických sekcích: jaderná bezpečnost a zabezpečení, zabezpečení potravin a behaviorální vědy a jejich role v rozhodování.

Konferenci zahájil předseda AV ČR Jiří Drahoš, který hovořil na téma aktuální Strategie AV21. Ta má mj. za cíl přinášet do veřejné sféry vědecké poznatky a informovat decizní sféru. Právě most mezi vědou a politikou tvoří v rámci EU Společné výzkumné centrum Evropské komise. Jeho generální ředitel Vladimír Šucha se v rámci pražského programu setkal na osobních schůzkách jak s ministryní školství Kateřinou Valachovou, tak právě s předsedou AV ČR s Jiřím Drahošem.

Druhý den konference byl věnován možnostem pro vědce a výzkumníky (tréninky, výměnné pobyty a stáže v JRC a pracovní možnosti a příležitosti pro držitele grantů). Prezentace z konference jsou dostupné zde:

9. 6. 2016

10. 6. 2016