Zahlavi

Jednostranná výzva Ministerstva školství a vědy Ukrajiny ve věci podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022