Zahlavi

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi

17. 01. 2018

Tahle kniha není žádná „žiletka“, jak trefně poznamenal jeden z editorů, ředitel Orientálního ústavu AV ČR Ondřej Beránek, ale zájemce o téma, jak se legitimita moci formovala a prosazovala v různých paralelně existujících kulturních a politických systémech napříč kontinenty, bezpochyby zaujme.

Velkoryse pojatou publikaci Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století (Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý – eds.) vydalo na sklonku loňského roku Nakladatelství Academia. Na čtenářskou pouť ji 16. ledna 2018 v Akademickém konferenčním centru v pražské Husově ulici vypravilo několik desítek hostů včetně předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové: „Kniha pojednává veřejnosti přístupné téma, jež je navíc aktuální i v současnosti. Líbí se mi, že na ní spolupracovalo několik ústavů Akademie věd a odborníci z nejrůznějších oborů.“


Slavnostního uvedení knihy se zúčastnila rovněž předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová; na snímku dále editoři publikace: Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová a Jakub Hrubý.

Na publikaci čítající přes 800 stran a obsahující na 250 ilustrací se podílely tři desítky historiků, orientalistů a dalších odborníků z několika institucí, kteří se zabývají studiem dějin a kultur oblastí prostorově a myšlenkově vzdálených. Podařilo se tak uskutečnit srovnání, jak se legitimita moci formovala a prosazovala v různých paralelně existujících kulturních a politických systémech napříč kontinenty. Autoři i editoři se přitom snažili překonat evropocentrické vnímání evropské historie – slovo dostávají i kultury a tradice u nás dosud méně známé, jejichž studium do našeho pohledu na středověký svět a jeho jednotlivé části vnáší jiné perspektivy a nové impulsy.


Publikaci vydalo Nakladatelství Academia.

Ondřej Beránek vysvětluje, že jeden z impulsů představovalo karlovské jubileum v roce 2016. „Přemýšleli jsme, jak bychom se do výročí zapojili, a zjistili jsme, že existují témata, která nás zajímají. Čtrnácté století, v němž Karel IV. žil, totiž bylo fascinujícím obdobím v nejrůznějších částech světa, o nichž nemáme v České republice příliš velké povědomí.“


Editoři publikace Pavlína Cermanová a Jakub Hrubý 

Druhý impuls předznamenala snaha o hlubší spolupráci na programu Strategie AV21 Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací. Rovněž z tohoto důvodu oslovili orientalisté kolegy nejen z pracovišť Akademie věd ČR, ale i dalších institucí včetně například Univerzity Karlovy. „Propojování vědeckých kapacit je jedním z cílů Strategie AV21, což potvrzuje i tato kniha, protože se zakládá na širším rozhledu po 14. století,“ doplňuje koordinátor programu Petr Sommer z Filosofického ústavu AV ČR.
Křest doprovodilo vystoupení inspirované hudbou 14. století.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR