Zahlavi

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2019

23. 11. 2018

Update 20. 12. 2018: English version added

 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2019). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 29. března 2019.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2019.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2019 (tzn. nejdříve 2. dubna 2013).

Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Pokyny pro žadatele

Formulář žádosti

Pokyny k vyplnění formuláře žádosti

Povinné přílohy (všechny dokumenty musí být v angličtině nebo japonštině):

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate)
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation from the prospective host researcher in Japan)
  • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)


Žádost včetně příloh zasílejte na adresu:

Mgr. Petra Bezecná
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Obálku označte "JSPS Postdoctoral Fellowship 2019".


Další informace jsou k dispozici na adrese: https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html.

 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) has issued this year‘s Call for Applications for the JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2019. The Division of International Cooperation of the Czech Academy of Sciences will administer applications from the Czech Republic.

Deadline for applications on the Czech side is 29 March 2019.

Selected applicants must start their Fellowship in Japan no later than 30 November 2019.

Applicants must hold a doctorate degree that they obtained on or after 2 April 2013.

The duration of the Fellowship is 12 to 24 months.

Application Guidelines

Application Form

Instructions for filling out the Application Form

The following documents must be attached to the Application (all documents must be either in English or in Japan)

  • PhD certificate
  • Letter of acceptance/ invitation from the prospective host researcher or host institution in Japan
  • Letter of recommendation from current or previous supervisor

Please send your applications (including all required attachments) to:

Ms Petra Bezecná
Division of International Cooperation
Head Office of the Czech Academy of Sciences
Národní 3, 117 20 Praha 1

Please mark the envelope “JSPS Postdoctoral Fellowship 2019”.

Further information can be found at https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html