Zahlavi

Jak vznikl parazitický způsob života u původce spavé nemoci

08. 12. 2017

Nejnovější práce parazitologů z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích a jejich zahraničních kolegů přináší další díl do skládanky o evoluci parazitismu. Článek vydaný v prestižním americkém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences popisuje vznik parazitického způsobu života u bičíkovce, který je nejbližším předchůdcem původce spavé nemoci a dalších parazitů způsobujících vážné nemoci lidí. Objev umožní lepší pochopení parazitů, kteří každý rok nakazí milióny lidí.

Paratrypanosoma confusum je bičíkovec, který tvoří nejranější vývojovou větev velmi rozmanitých parazitů, jež zahrnuje trypanosomy a leishmánie způsobující spavou nemoc v Africe, Chagasovu chorobu v Jižní Americe a leishmaniózu ve většině tropických zemí. Jedinečná evoluční pozice mezi volně žijícími prvoky z řádu bodonidů a parazitickými trypanosomami dělá z Paratrypanosomy confusum unikátní druh pro studium vzniku parazitismu.

P. confusum během svého životního cyklu vystřídá několik stádií, které se od sebe morfologicky liší; vytváří kromě dříve známého plovoucího stádia také přisedlé stádium, tzv. haptomonádu, a bezbičíkaté stádium nebo-li amastigot. Haptomonády se vyznačují velmi pevným přichycením buňky k povrchu skrz velkou bulku, jež se nachází na bázi bičíku. Plovoucí a přisedlá stádia se dělí na dvě dceřiné buňky, které buď zůstanou přichycené, nebo vytvoří bičík a odplavou. Tato přeměna nebyla dosud u žádného druhu popsána.

Parazitologové určili pořadí bází v celém genomu, což v kombinaci s analýzou buněčné ultrastruktury umožnilo pochopit, jak je buněčný povrch a metabolismus adaptovaný na parazitismus. Díky tomu mohli prokázat, že některé znaky popsané u lidských trypanosom vznikly důsledkem zjednodušení genomu a rozrůznění bílkovin na povrchu buňky. Při svém přizpůsobování k parazitickému způsobu života ztratil studovaný bičíkovec velké množství enzymů nutných ke zpracování složitých látek, ale zároveň získal nové povrchové bílkoviny, nutné k získávání živin z hostitele.

Připravil: Biologické centrum AV ČR
Foto: archiv Biologického centra AV ČR