Zahlavi

JRC zpřístupňuje své laboratoře pro výzkumné projekty

31. 07. 2020

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) otevírá své laboratoře zaměřené na jaderný a materiálový výzkum. 

Jedná se celkem o 11 pracovišť: 3 laboratoře v Karlsruhe (Německo), 4 v Geelu (Belgie) a 4 v Pettenu (Nizozemsko). Podrobnosti o zaměření jednotlivých pracovišť spolu s pokyny pro podání žádosti jsou v odkazech níže.

JRC nově také nabízí možnost finančního či in-kind příspěvku k pokrytí nákladů na cestovní a pobytové výdaje.

 

Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA)

[Termín pro podání žádosti: 15/10/2020]

AMALIA, assessment of nuclear power plants core internals

LILLA, Liquid Lead Laboratory

SMPA, Structural Materials Performance Assessment Laboratories

MCL, Micro-Characterisation Laboratory

 

European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)

[Termín pro podání žádosti: 15/10/2020]

RADMET, Radionuclide Metrology laboratories

GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility

HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry]

MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source

 

Actinide User Laboratory (ActUsLab)

[Termín pro podání žádosti: 30/09/2020]

HC-KA, Hot Cell Laboratory

FMR, Fuels and Materials Research

PAMEC, Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions