Zahlavi

JAPONSKO - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2017

08. 11. 2016

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2017). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

 

  • Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2017.
  • Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2017.
  • Bližší informace a formulář žádosti jsou ke stažení na stránkách JSPS:https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html.
  • Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2017 (tzn. nejdříve 2. dubna 2011).
  • Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.
  • Seznam hostitelských institucí v Japonsku

Povinné přílohy:

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate)
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
  • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)
 
Žádost včetně příloh zasílejte na adresu:
 
Karolína Rachačová, M.A.
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1