Zahlavi

Fotografie je umění i věda, připomíná její světový den

18. 08. 2020

Od představení daguerrotypie před 181 lety prošlo fotografování dlouhým vývojem a mnohé snímky se za tu dobu staly významnými památkami. Na výzkum fotografie se zaměřuje Ústav dějin umění AV ČR. Na podzim plánuje velkou mezinárodní konferenci Photo: Science. Fotografie a diskurzy vědy. Až do konce září se pak koná výstava tvorby Josefa Sudka v Galerii hl. m. Prahy, která uzavírá pětiletý výzkumný projekt. Při příležitosti Světového dne fotografie, který připadá na 19. srpna, na výstavu zve Ústav dějin umění AV ČR.  

Výstava Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy poprvé komplexně představuje dosud téměř neznámou část celoživotní profesionální fotografické tvorby Josefa Sudka (1896–1976), a to snímky uměleckých děl. „Zaměřuje se na jeho milované téma sochy, které propojuje Sudkovy fotografické cykly s prací na zakázku,“ uvádí jedna z kurátorek výstavy Hana Buddeus z Ústavu dějin umění AV ČR.

2020_08_18_Sudek2
Sochařka Marie Zlatníková při práci na portrétu herce Vladimíra Borského (foto: Josef Sudek, 1941) 

Tzv. Sudek projekt (celým názvem Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl:
od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví
) trvá od roku 2016 do konce letošního roku. Výstava je jedním z jeho vrcholných výstupů.

Dalším je vydání knihy Sudek a sochy s více než 400 reprodukcemi na 600 stranách, editovaná Hanou Buddeus a zahrnující odborné texty šesti autorek a autorů. Publikace vychází v české a anglické jazykové mutaci. Tematické eseje doprovázejí celostránkové reprodukce, bohatě ilustrované jsou i medailonky nejdůležitějších zákazníků (umělců, spolků či nakladatelů), které odhalují nečekanou provázanost Sudkovy práce s dobovými uměleckými okruhy a tendencemi.

Hana Buddeus, ed., Sudek a sochy, Praha: Artefactum 2020

Cílem projektu je komplexní záchrana, fyzické i digitální uchování, odborné zpracování, zhodnocení a představení souboru zhruba 13 500 negativů a 6000 pozitivů Josefa Sudka veřejnosti. Část z obsáhlé databáze již zpracovaných snímků je k nahlédnutí na webových stránkách projektu.

Fotografie a věda

Jak fotografie ovlivnila dějiny umění a formování dějin vizuální kultury? Jakým způsobem je fotografie využívána v kontextu přírodních věd? Jak se s nástupem fotografie vyrovnaly filozofie umění a teorie umělecké kritiky? Na všechny tyto otázky bude hledat odpověď mezinárodní konference Photo: Science. Fotografie a diskurzy vědy, připravovaná Centrem pro výzkum fotografie Ústavu dějin umění AV ČR. Konat by se měla od 30. listopadu do 2. prosince 2020.

Šedesátitisícová fotografická sbírka

Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR spravuje rozsáhlou fotografickou sbírku čítající na 65 tisíc snímků. Tvoří ji fotografie a fotografické soubory od padesátých let 19. století do šedesátých let 20. století. Jsou v ní snímky vzniklé různými fotografickými procesy (např. rané slané papíry, daguerrotypie, albuminové fotografie, ambrotypie nebo autochrom jako jedna z prvních barevných fotografických technik).


Práce v restaurátorském fotografickém ateliéru Ústavu dějin umění AV ČR

Sbírka obsahuje i několik desítek alb a unikátní sbírku velkoformátových panoramat. Těžištěm jsou fotografie z pozůstalosti historika umění Zdeňka Wirtha, značnou část představují fotografie architektury, interiérů a fotografické portréty. Významným souborem jsou pak rané fotografie Prahy od Andrease Grolla, mezi kterými najdeme i nejstarší známou fotografii východního průčelí Staroměstské radnice a renesanční Krocínovy kašny z roku 1856.

Připravila: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, ve spolupráci s Barbarou Líznerovou, Ústav dějin umění AV ČR
Foto: Archiv Ústavu dějin umění AV ČR

Výstava fotografií Josefa Sudka se koná v Galerii hl. města Prahy do 27. září 2020.

Výstava fotografií Josefa Sudka se koná v Galerii hl. města Prahy do 27. září 2020.

Josef Sudek, [Madona z Kamenného Újezda, kol. 1430], asi 1935, bromostříbrná fotografie, soukromá sbírka akad. arch. Josefa Wagnera ml.

Josef Sudek, [Madona z Kamenného Újezda, kol. 1430], asi 1935, bromostříbrná fotografie, soukromá sbírka akad. arch. Josefa Wagnera ml.

Josef Sudek, H. Kavalírová – Barrandov I, 1934, bromostříbrná fotografie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Josef Sudek, H. Kavalírová – Barrandov I, 1934, bromostříbrná fotografie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Josef Sudek, [Mistr Oplakávání ze Zvíkova (?), Světice z Homol, 1510–1515], asi 1935, negativ na plastové podložce z nitrátu celulózy, Ústav dějin umění AV ČR

Josef Sudek, [Mistr Oplakávání ze Zvíkova (?), Světice z Homol, 1510–1515], asi 1935, negativ na plastové podložce z nitrátu celulózy, Ústav dějin umění AV ČR

Josef Sudek, [František Tröster–žáci, Reklamní kovová figura, asi 1935], 1935, negativ na skleněné podložce, Ústav dějin umění AV ČR

Josef Sudek, [František Tröster–žáci, Reklamní kovová figura, asi 1935], 1935, negativ na skleněné podložce, Ústav dějin umění AV ČR

Josef Sudek, [Václav Prachner, Alegorie Vltavy (asi hliněný model) 1812], 50. léta 20. století, bromostříbrná fotografie, Ústav dějin umění AV ČR

Josef Sudek, [Václav Prachner, Alegorie Vltavy (asi hliněný model) 1812], 50. léta 20. století, bromostříbrná fotografie, Ústav dějin umění AV ČR

Kurátorkami výstavy jsou historičky umění Hana Buddeus a Katarína Mašterová.

Kurátorkami výstavy jsou historičky umění Hana Buddeus a Katarína Mašterová.

Výstavu Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy uspořádala Galerie hl. m. Prahy ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.

Výstavu Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy uspořádala Galerie hl. m. Prahy ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.