Zahlavi

Fondy EHP a Norska - první Otevřená výzva - Fond pro bilaterální vztahy

18. 09. 2018

Dne 31. srpna 2018 byla vyhlášena první Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

 

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou.

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Celkový objem finančních prostředků pro 1. Otevřenou výzvu činí přibližně 6 406 000 Kč (250 000 EUR).

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na stránce: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

 

Další výzvy v rámci dalších programů Fondů EHP a Norska mají být vyhlášeny v následujících měsících, příp. na přelomu 2018/2019.