Zahlavi

FRANCIE - Výzva k podávání přihlášek na stipendia francouzské vlády na dvojitý doktorát a na výzkumnou stáž

15. 12. 2017

Byla vyhlášena výzva k podávání přihlášek na stipendia Francouzské vlády 2018 pro doktorandy, resp. postdoktorandy: 
- na doktorát pod dvojím vedením s francouzskou univerzitou 
- na 1 až 3 měsíční výzkumnou stáž do francouzské laboratoře

Všechny informace jsou k dispozici zde.

Deadline pro podávání žádostí je 16. 3. 2018.