Zahlavi

EXPO 2015 k vidění v Praze!

24. 05. 2016

Výstavu Ozvěny EXPO 2015, která představuje vybrané exponáty z prezentací čtyř ústavů Akademie věd ČR na světové výstavě v Miláně doplněné o interaktivní prvky, zahájili na vernisáži 23. května členové Akademické rady AV ČR prof. Pavel Janoušek a prof. Jan Zima. Návštěvníci výstavy, která bude otevřena pro veřejnost do 29. července v prostorách AV ČR na Národní třídě v Praze, mají možnost spatřit a sami vyzkoušet ojedinělé exponáty. „Propojení a prolínání vědy a umění je důležité, protože umělecké vidění a ztvárnění vědeckých výsledků může u laiků podnítit zájem o vědu,“ uvedl na vernisáži prof. Janoušek.

Plastický Subliminal, výsledek spolupráce Ústavu experimentální botaniky AV ČR a výtvarníka Federico Díaze, zavede návštěvníky do tajů odhalení genetického plánu pšenice, který jako první na světě vyluštili a přečetli vědci ze zmíněného ústavu Akademie věd ČR. „Plastiku Subliminal, která byla k vidění v Milánu, jsme rozšířili o interaktivní prvek. Exponát bude doprovázet pšeničný déšť, který navrhl Federico Díaz a zkonstruoval Miroslav Švec. Přímo do deště přitom budou moci návštěvníci vstoupit,“ vysvětluje koordinátorka výstavy Eva Jurková.

Světová výstava EXPO 2015 v Miláně nesla motto „Feeding the Planet, Energy for Life“. I to se odráží na exponátech pražské výstavy. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR připravil společně s výtvarníkem Jakubem Neprašem tepající videoprojekci Buňka, která ukazuje složitost fungování lidského organismu. Botanický ústav AV ČR se podílel na unikátní Skleněné knize s živými houbami. K vidění je i futuristický bioreaktor budoucnosti jako možné řešení problémů s produkcí potravin, který je dílem expertů z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Více informací na www.ozvenyexpo.cz

Otevřeno v pracovní dny od 10 do 18 hod., vstup zdarma.