Zahlavi

Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka

01. 11. 2017

Jaký odkaz po sobě zanechal T. G. Masaryk a jak s ním naložily následující generace a režimy? Odpovědi nabízí výstava Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka přístupná do půlky ledna příštího roku v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, v sídle Senátu Parlamentu České republiky.

Výstava vznikla u příležitosti letošního 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta (14. 9. 1937) a blížícího se 100. výročí vzniku samostatné republiky (28. října 1918). „Zajímal nás trochu jiný pohled na Masaryka, který se stal doslova ikonickou postavou našich dějin. Zaměřili jsme se na jeho odkaz, na to, jak se k němu zachovali představitelé moci a jak ho viděla veřejnost,“ vysvětluje odborný gestor výstavy dr. Emil Voráček z Historického ústavu Akademie věd ČR.

171101_TGM_Voráček
Odborným gestorem výstavy je dr. Emil Voráček z Historického ústavu Akademie věd ČR

Výstavní panely se řadí chronologicky a začínají odcházením a pohřbem prezidenta Masaryka. Dobové fotografie ilustrují spontánní masovou účast veřejnosti na státním pohřbu i upřímný zármutek spisovatele a prezidentova přítele Karla Čapka a jeho ženy Olgy Scheinpflugové u státníkovy rakve.

„Dnešním dnem vstupuje do národní legendy T. G. Masaryk, když jí se již téměř stal na sklonku svého života,“ píše v nekrologu malíř Josef Čapek. Tato jeho slova jakoby uvádějí i celou výstavu, která názorně ukazuje, jak se Masaryk z masa a kostí stává ikonou a symbolem – vyzdvihovaným a adorovaným i zatracovaným a nenáviděným.

První nápor destrukce ideového odkazu T. G. Masaryka začíná už za druhé republiky a dále se prohlubuje za nacistické okupace. Zároveň se ale stává i jedním se spojujících prvků vznikajícího protinacistického odboje.

Krátká adorace

Masarykův „druhý život“ se pak nakrátko obnovuje mezi koncem války a osudným rokem 1948. Stává se všudypřítomným symbolem, prezidentův obličej se objevuje na známkách, bankovkách a pohlednicích, vycházejí jeho spisy a vzniká Masarykova společnost. Budují se mu pomníky, pojmenovávají se po něm ulice i náměstí.

Dochází až k adoraci prezidenta Osvoboditele, jak se mu dodnes někdy říká. Masarykův hrob v Lánech se stává poutním místem poválečné společnosti a Hradní stráž k němu pořádá pravidelný štafetový běh. K jeho odkazu se hrdě hlásí především národní socialisté, parlament dokonce schvaluje zákon, kterým prohlašuje den narozenin TGM, 7. března, státním svátkem.

Jak víme, s únorem 1948 šel vývoj země úplně jiným směrem. Z dnešního pohledu je ale zajímavé si připomenout, že k utlumení „druhého života“ Masaryka nedošlo ze dne na den.

Masarykův druhý život po roce 1948

Například ještě v létě 1948 se koná na Pražském hradě velká výstava „TGM, památky života a díla“, která byla plánovaná dlouho dopředu. Nový režim ji sice nechává proběhnout, výstava je ale poslední svého druhu na dlouhá desetiletí.

Ještě v září 1948 se odhaluje Masarykův pomník v Jihlavě a v Borohrádku (u Rychnova nad Kněžnou). I to už jsou ale jen poslední záchvěvy veřejného připomínání osobnosti TGM a významu jeho odkazu po únoru 1948, které se nadále mohlo svobodně rozvíjet už jen v exilu nebo potají v soukromí domácností.

Sté výročí narození TGM, v březnu 1950, se nijak neoslavuje ani nepřipomíná, byť byl na jeho hrob ještě položen věnec jménem prezidenta republiky a jeho manželky. Žádná veřejná akce spojená s TGM se ale nekoná, naopak Rudé právo vydává pamflety hanobící první republiku a vše, co s ní souvisí.

Krátké obrození přichází v 60. letech v souvislosti s Pražským jarem, následná normalizace ale opět překrývá Masarykův odkaz mlčením. V té době je nicméně citelná dichotomie mezi státem, který se snaží Masaryka z mysli lidí vymazat, a veřejností, která ho částečně udržuje. V roce 1988 opět vzniká Masarykova společnost a u hrobu TGM v Lánech se u příležitosti výročí jeho narození a úmrtí scházejí občané kriticky se vyjadřující k režimu (všichni jsou sledováni Státní bezpečností), aby si připomněli památku prezidenta Osvoboditele.

Masaryk dnes

Výstavní panely pokračují revolučním rokem 1989 a zastavují se až v současnosti. Společnost hledá vzory pro obnovující se demokracii a inspirací jí je právě osobnost TGM. Výstava připomíná například jedno z polistopadových hesel požadující stažení tehdejší stokoruny s Gottwaldovým portrétem „Masaryka na stovku“.

Masarykovy portréty se znovu objevují na plakátech, vydávají se jeho díla a z depozitářů, případně různých tajných úkrytů, se vytahují uschované busty a pomníky. Výstava ale zmiňuje i odvrácenou stránku dneška, například krádeže bronzových bust a jejich ničení vandaly.

Expozici Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka připravili pracovníci Historického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími badateli a s Kanceláří Senátu. Materiály a dokumenty pocházejí mj. z Archivu Masarykova ústavu AV ČR, Archivu bezpečnostních složek, Archivu Kanceláře prezidenta republiky, Masarykova muzea v Hodoníně a několika soukromých sbírek.

Výstava je v budově Senátu Parlamentu ČR (od vchodu C1) přístupná vždy první víkend v měsíci a o státních svátcích od 10.00 do 16.00 (listopad až leden). Vstup je volný. Podle dr. Voráčka je výstava vhodná zejména pro studenty a badatele, zajímat by mohla ale i širokou veřejnost. 

Osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka se věnují i další projekty pracovníků Akademie věd ČR. Například Masarykův ústav a Archiv AV ČR spustil tematický portál http://tg-masaryk.cz/ s jedinečnou interaktivní mapou znázorňující historická i současná místa související s Masarykovým životem a meziválečným Československem.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

171101_TGM (10)_resize

171101_TGM (10)_resize

171101_TGM (11)_resize

171101_TGM (11)_resize

171101_TGM (12)_resize

171101_TGM (12)_resize

171101_TGM (1)_resize

171101_TGM (1)_resize

171101_TGM (2)_resize

171101_TGM (2)_resize

171101_TGM (3)_resize

171101_TGM (3)_resize

171101_TGM (4)_resize

171101_TGM (4)_resize

171101_TGM (5)_resize

171101_TGM (5)_resize

171101_TGM (6)_resize

171101_TGM (6)_resize

171101_TGM (7)_resize

171101_TGM (7)_resize

171101_TGM (8)_resize

171101_TGM (8)_resize

171101_TGM (9)_resize

171101_TGM (9)_resize