Zahlavi

Digitální obnova mosulských památek

07. 02. 2017

Výstava Ohrožená architektura města Mosulu seznámí návštěvníky s architektonickým dědictvím města, jehož osud závažně poznamenaly ideologicky motivované útoky radikální skupiny Islámský stát. Výstavní expozice, v níž se prolíná archeologický a historický výzkum s moderními technologiemi, ukazuje současné možnosti zkoumání architektonických památek „na dálku“, především prostřednictvím dat dálkového průzkumu Země pocházejících například z amerických špionážních satelitních systémů. Zničené mosulské památky tak zásluhou českých odborníků znovu získávají svou původní, byť virtuální podobu. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost seznámit se ve dnech 8. 2. – 31. 3. s opomíjenou mosulskou architekturou a zároveň nahlédnout do činnosti Orientálního ústavu AV ČR.

Kulturní genocidě Mosulu padly za oběť nejcennější stavby, svědčící o pestré etnické a náboženské minulosti města. Skupina českých historiků a archeologů a jejich iráčtí spolupracovníci se rozhodli systematicky tyto kulturní ztráty mapovat. Cílem jejich projektu, který se od roku 2015 řeší v Orientálním ústavu Akademie věd ČR (program Strategie AV21), je shromáždit maximum informací o téměř padesáti záměrně zbořených islámských a křesťanských stavbách, ale i o architektuře dosud stojící. Získaná data budou po vědeckém vyhodnocení poskytnuta institucím, které se budou angažovat v poválečné obnově města.

Výstava Ohrožená architektura města Mosulu předkládá první výsledky projektu a je svého druhu pokusem o digitální obnovení nenávratně zničených hodnot města. Tam, kde to dochované podklady umožňují, byly vytvořeny přesné digitální modely staveb. Pramenná základna je však velmi nevyrovnaná: mosulská historická architektura se přes své nesporné umělecké hodnoty nestala předmětem systematické dokumentace a hloubkového studia; od roku 2003 je město z bezpečnostních důvodů západním badatelům prakticky nepřístupné. Některé zaniklé stavby tak nebyly dokumentovány ani jedinou fotografií a je dnes nemožné určit jejich umělecko-historický význam.

Výstava bude ve dnech 8. 2. – 31. 3. umístěna v Galerii Věda a umění v prostorách Akademie věd ČR na adrese Národní 3, Praha 1.

Autoři výstavy:

Ondřej Beránek a Miroslav Melčák, Orientální ústav AV ČR
Karel Nováček, Univerzita Palackého v Olomouci
Lenka Starková, Západočeská univerzita v Plzni

Doprovodný program:

27. února 2017, 16:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1
Komentovaná prohlídka s autory výstavy Karlem Nováčkem, Lenkou Starkovou, Miroslavem Melčákem a Ondřejem Beránkem.

20. března 2017, 16:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1
Komentovaná prohlídka s autory výstavy Lenkou Starkovou, Karlem Nováčkem, Miroslavem Melčákem a Ondřejem Beránkem.

Výstavu financovala Akademie věd ČR a finančně podpořil výzkumný program Strategie AV21 a Orientální ústav AV ČR.

Více informací o projektu: www.monumentsofmosul.com

Facebook: Monuments of Mosul in Danger

Připravil: Tereza Kopecká, Středisko společných činností AV ČR
Fota z vernisáže: Stanislava Kyselová, AV ČR

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12