Zahlavi

Česká knižnice: od Babičky po Havla

19. 12. 2017

Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host představují nový ročník ediční řady. V tempu pěti děl ročně vychází každý rok to nejlepší z české literatury doplněné o dobový kontext. Letos to jsou Novely Karla Sabiny, Hry Václava Havla, Putování Kryštofa Haranta, Večery na slamníku Jaromíra Johna a osvědčené dílo Boženy Němcové Babička.

„Jako profilující vidím letos kompendium Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a svazek osmi divadelních her Václava Havla,“ řekl ředitel Ústavu pro českou literaturu Pavel Janáček. „Vydáváme díla, která se dožadují péče o text a kontext,“ dodal.

Vzdělaný šlechtic z přelomu 16. a 17. století Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic procestoval Svatou zemi i Egypt, napsal jeden z nejpoutavějších cestopisů vůbec, aby se nakonec dostal do neřešitelné situace a skončil svůj život předčasně na popravišti roku 1621. Jeho text nyní vychází nově doplněný o původní ilustrace, mapy a překlady z latiny, řečtiny a hebrejštiny.

Jeruzalém (dílo grafika z 16. století Jana Willenberga, který spolupracoval s Kryštofem Harantem)

Soubor osmi her Václava Havla patří bezesporu do „zlatého pokladu dramaturgie.“ Z raného tvůrčího období jsou to Zahradní slavnost, Vyrozumění a Ztížená možnost soustředění, následují hry z doby disentu Žebrácká opera, Audience, Vernisáž, Largo desolato a Pokušení. Doprovodný komentář obsahuje kromě geneze jednotlivých her i reakce dobové kritiky a zahraniční reflexe.

Trojice novel ukazuje, že vyhlášený zrádce národa Karel Sabina, byl především nadaný spisovatel. Revoluce 1848 promlouvá i z Babičky Boženy Němcové, obvykle viděné jako idealizovaný obraz autorčina dětství. V povídkové sbírce Jaromíra Johna Povídky na slamníku najde čtenář všechny povídky, které kdy John do knihy zamýšlel zařadit.

Další informace najdete na https://www.kniznice.cz/

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Česká knižnice, wikipedia.org