Zahlavi

Biomasa není až tak obnovitelný zdroj energie, jak se myslelo

19. 06. 2018

V krátkodobém horizontu může využití lesní biomasy emise skleníkových plynů dokonce ještě zvýšit, poukazuje v komentáři ke zprávě z roku 2017 Expertní rada evropských akademií (EASAC).

„Pokud budou členské státy Evropské unie nadále počítat lesní biomasu mezi obnovitelný zdroj energie a nebudou zvažovat klimatické dopady případ od případu, hrozí, že politika zaměřená na obnovitelné zdroje emise uhlíku ještě navýší,“ řekl ředitel programu EASAC pro životní prostředí Michael Norton.

Biomasa horší než uhlí?

Lesní biomasa se často mylně považuje za uhlíkově neutrální zdroj obnovitelné energie. Zvláště to platí v kontextu Pařížské dohody z roku 2015, jejímž cílem je významné snížení emise skleníkových plynů Evrospké unie do roku 2030. Zpráva EASAC se snaží upozornit politiky, aby přehodnotili svůj přístup k využívání lesní biomasy. Dosud převládá názor, že při spalování biomasy dojde k produkci stejného množství CO2, který rostlina potom spotřebuje při svém růstu. Může to být pravda z dlouhodobého hlediska, ale ve skutečnosti to trvá celá desetiletí i stovky let, než nová vegetace oxid uhličitý absorbuje.

Lesní biomasa se v Evropské unii klasifikuje jako obnovitelný zdroj energie, paradoxně její spalování může mít podobný, ba i horší účinek než spalování uhlí. Celý komentář v angličtině naleznete na webových stránkách EASAC

Původní zprávu „Multi-functionality and Sustainability in EU forests“ naleznete zde.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: iStock