Zahlavi

Aktuality Mezinárodní vědecké rady (ISC)

22. 07. 2021

Mezinárodní vědecká rada (ISC), nevládní vědecká organizace s globální působností, informovala o aktuálních příležitostech k zapojení pro své členské instituce, mezi které patří také Akademie věd České republiky.

První informace se týká mezinárodní sítě institucí a jednotlivců Scholars at Risk (SAR). V rámci monitorovacího projektu Free to Think SAR vyzývá členy ISC k zasílání informací o ověřených útocích na instituce vyššího vzdělávání s dopadem na lokální vědeckou či vysokoškolskou komunitu, které se vyskytly mezi 1. zářím 2020 a 30. srpnem 2021 v následujících kategoriích: i) zabíjení / násilí / zmizení; ii) neoprávněné uvěznění; iii) protiprávní stíhání; iv) cestovní omezení; v) ztráta pozice; vi) jiné události. Pokud by někdo chtěl přispět do monitorovacího projektu, může své podklady zaslat do 31. července 2021 na sarmonitoring@nyu.edu. Více informací naleznete v odkazu: https://council.science/current/news/free-to-think-sar-monitoring-project/

Členové ISC mohou v současné době také:

  • Požádat o stipendia pro začínající vědce, kteří se budou moci zúčastnit výměnných návštěv v laboratořích v Itálii, Indii a Jižní Africe (do 31. srpna) zde.
  • Připojit se k soutěži v eseji CODATA „Výzvy a výhody pro vlády a zapojení průmyslu do iniciativy Open Data Initiative“ (do 31. srpna) můžete zde.
  • Zapojit se do výzvy k předkládání návrhů na umístění nového Centra pro ochranu temné a tiché oblohy (do 10. září) zde.
  • Požádat o členství v Global Young Academy (do 15. září) můžete zde.
  • Zúčastnit se výzvy k nominaci odborníků do poradní rady Ocean Decade (do 15. září) zde.

Mezi blížící se události pak patří:

 

Zdroj: Mezinárodní vědecká rada