Zahlavi

AV ČR finančně podpoří týmy, které míří s výsledky základního výzkumu do praxe

02. 10. 2023

Drátek, který se v těle pacienta sám rozloží, nové přístupy k léčbě rakoviny, vývoj látek hubících hmyz nebo technologie na výrobu levnějších paliv přeměnou metanu na metanol: v praxi velmi potřebné a využitelné výsledky základního výzkumu. Jejich cestě z laboratoří ke konkrétní aplikaci v medicíně nebo průmyslu teď pomohou finance z Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR (PRAK) a také specialisté Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV).

Jde o nový koncept systematické podpory vědeckých pracovníků, který významně usnadní cestu výsledků výzkumu do praxe. Akademická rada AV ČR schválila prvních deset projektů, kterým program PRAK pomůže s přípravou pro vstup do komerční zóny. 

„V České republice v současné době stále chybí systematičtější podpora transferu znalostí a technologií,“ říká Ilona Müllerová, místopředsedkyně Akademie věd ČR, zodpovědná v AV ČR za tuto oblast. „Chceme zvlášť perspektivním projektům tuto cestu usnadnit a systematicky je podporovat,“ zdůrazňuje místopředsedkyně.

Cílem programu PRAK je především přímá podpora vědeckých týmů, které se chtějí zaměřit na transfer výsledků výzkumu s vysokou úrovní technologické připravenosti. Z přidělených prostředků v řádech stovek tisíc korun mohou týmy do konce tohoto roku financovat specializované odborné služby, přípravu marketingových materiálů či výdaje spojené s návštěvou komerčních veletrhů a setkání. „PRAK je nástrojem pro zrychlení přenosu vědeckých poznatků do praxe, jenž umožňuje financovat činnosti, na které doposud v rozpočtech pracovišť často nebyly peníze,“ říká Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV).

Inspiraci hledali experti na transfer znalostí a technologií v zahraničí, například v konceptech OECD (TIP Knowledge Transfer and Policies) nebo v evropských vědeckých institucích.

Cílem procesu hodnocení projektů je nejen vybrat nejlepší návrhy k financování, ale také poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu, která pomůže všem žadatelům zlepšit jejich budoucí návrhy,“ vysvětluje Michal Beluský, vedoucí oddělení řízení projektů TZT CeTTAV, který stál u zrodu ambiciózního programu.

„Další sadu projektů, které budou z PRAK podporovány, vybereme na konci roku. Budeme také hledat další zdroje finančních prostředků pro PRAK tak, aby bylo možné podpořit více projektů a také umožnit širší rozsah aktivit,“ uzavírá Martin Smekal.

Program PRAK nyní podpoří tyto projekty:

  • Nové přístupy v léčbě rakoviny pomocí cílení na metabolismus nádoru: Biotechnologický ústav AV ČR
  • Založení spin-offu Ústavu termomechaniky AV ČR: Ústav termomechaniky AV ČR
  • Nový způsob sanace bioticky napadených omítek zateplených fasád a jejich preventivní ochrana: Ústav anorganické chemie AV ČR
  • Nanostrukturované katalyzátory pro chemický průmysl: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
  • Katalyzátor umožňující přeměnu metanu na metanol: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
  • Biodegradabilní dráty s využitím v implantátech: Fyzikální ústav AV ČR
  • Metoda přímé kvantifikace patogenů ryb: Biotechnologický ústav AV ČR
  • Vytvoření transgenního modelu miniprasat s genetickou mutací pro výzkum dědičného onemocnění sítnice: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
  • Insekticidní látky pro selektivní regulaci hmyzích škůdců: Biologické centrum AV ČR
  • Ztracená architektura Mosulu/Lost Architecture of Mosul: Orientální ústav AV ČR

 

Kontakt:
Martin Smekal
vedoucí Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV)
smekal@ssc.cas.cz

TZ ke stažení zde.