Zahlavi

6. fórum dědictví Střední Evropy

27. 03. 2021

Mezinárodní kulturní centrum v Krakově připomíná svou výzvu k zasílání návrhů na vystoupení při příležitosti 6. fóra dědictví Střední Evropy, jejíž deadline je 31. března 2021. Samotná konference na téma „Dědictví a rozvoj“ se bude konat on-line ve dnech 16. – 18. června 2021.

Návrhy mají obsahovat abstrakt v angličtině o maximálně 150 slovech, s nímž by přednášející vystoupil během své 20minutové prezentace, a stručný popis bibliografie spolu. Taktéž je třeba uvést, k jaké instituci je zájemce přidružen. Informace o přijetí návrhu budou vystupujícím odeslány nejpozději do 30. dubna 2021.

Konferenční poplatek činí 25 euro. V případě konání konference v Krakowě si přepravní a ubytovací náklady hradí vystupující.

Návrhy prosím zasílejte na e-mail heritageforum6@mck.krakow.pl do 31. března 2021.
Webová stránka ke konferenci je přístupna zde: https://mck.krakow.pl/conferences/6th-heritage-forum-of-central-europe

 

Zdroj: Mezinárodní kulturní centrum v Krakově