Zahlavi

50. zasedání Akademického sněmu AV ČR

31. 01. 2017

V úterý 21. března se v Národním domě na Vinohradech koná Akademický sněm AV ČR. V pořadí L. zasedání bude volit nové členy Akademické a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2017–2021. Projednávat se budou zprávy o hospodaření Akademie věd v roce 2016 a zprávy o činnosti Akademické a Vědecké rady za roky 2013–2017.

Padesáté zasedání Akademického sněmu je pro prof. Jiřího Drahoše posledním, kterého se bude účastnit jako předseda Akademie věd ČR. Jeho funkční období skončí krátce poté. „Rád bych proto využil této příležitosti a také touto formou upřímně poděkoval všem pracovníkům Akademie věd za podporu a pomoc, kterou v uplynulých letech poskytovali jak mně osobně, tak i všem členům Akademické a Vědecké rady," říká prof. Jiří Drahoš.