07. 07. 2021
Na základě nově uzavřené bilaterální smlouvy o vědecké spolupráci s francouzským Centre national de la recherche Scientifique (CNRS) mohou pracoviště AV ČR podávat návrhy projektů Mobility Plus (na straně CNRS tzv. ...
01. 06. 2021
Na základě uzavřených bilaterálních smluv o vědecké spolupráci mohou pracoviště AV ČR podávat návrhy projektů Mobility Plus realizovaných od roku 2022 s níže uvedenými zahraničními partnerskými organizacemi. ...
23. 07. 2021
CIFAR je kanadská celosvětová výzkumná organizace, která shromažďuje mimořádné vědecké pracovníky k řešení nejdůležitějších otázek, kterým věda a lidstvo čelí.
22. 07. 2021
Mezinárodní vědecká rada (ISC), nevládní vědecká organizace s globální působností, informovala o aktuálních příležitostech k zapojení pro své členské instituce, mezi které patří také Akademie věd České republiky.
21. 07. 2021
National Chung Hsing University (NCHU) a Akademie věd ČR (AV ČR) společně pořádají bilaterální online setkání "Webinář CAS-NCHU: Biotechnologie, bezpečnost potravin, molekulární biologie a udržitelnost životního prostředí" dne 31. srpna 2021. ...
08. 07. 2021
Cílem této pracovní skupiny bude hlouběji se zaměřit na rozvoj, implementaci a monitoring Evropského výzkumného prostoru. Předpokládá se, že se pracovní skupina bude scházet cca 3x do roka. ...
02. 07. 2021
Fulbright program oznamuje nové stipendium Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dědictví, interdisciplinární heritage science, která představuje komplex vědních disciplín od humanitních až po vysoce ...
02. 07. 2021
Doprovodná akce EASAC + IAP s názvem „Regionální pohledy na úlohu vědy, technologií a inovací při transformaci potravinových systémů“.
02. 07. 2021
Při příležitosti předsednictví Maďarska ve Visegrádské skupině (V4) organizuje Maďarské národní muzeum v Budapešti rozsáhlou mezinárodní konferenci za účelem představení osvědčených postupů kulturních institucí vyvinutých v covidové době a ...