Zahlavi

Výzva SAPEA k nominaci expertů - Solar Radiation Modification

03. 10. 2023

SAPEA zveřejnila výzvu na nominaci expertů pro novou Evidence Review Report na téma „Solar Radiation Modification“. Cílem SAPEA je vypracovat zprávu (termín do června 2024), která bude následně k dispozici vědeckému poradnímu sboru Evropské komise (Group of Chief Science Advisor) jako výchozí dokument pro zpracování jeho expertního stanoviska EK. Za tímto účelem bude vytvořena pracovní skupina odborníků.

Výzva je tedy zaměřena na: 

 1. Nominaci odborníků do pracovní skupiny,
 2. Nominaci expertů na odborný seminář nebo pro peer review,
 3. Předložení zpráv akademie nebo jiných publikovaných materiálů, které se vztahují k tématu a mohou být pro tento účel využity.

Příklad expertního zaměření:

Sciences, technology, engineering

 • SRM schemes and technologies (stratospheric aerosol, liquid clouds, cirrus)
 • Satellite observations of volcanoes and climate, clouds and climate, cirrus, radiation
 • Climate model evaluation (physical processes but also dynamics)
 • Climate attribution Storyline approach, tipping points/scenarios
 • Weather and climate extremes (including response to SRM drivers)
 • Earth system; ecosystem responses to climatic drivers (land and ocean ecosystems)
 • Atmospheric chemistry (stratosphere, also troposphere)
 • Climate impacts of solar geoengineering (on biodiversity, marine systems etc.)

Social sciences, humanities

 • International (environmental and human rights) law Juridical aspects of risk and precautionary principle
 • Political science and global environmental governance  
 • Environmental economics; cost-benefit analysis and multi-criteria assessment
 • Sociology of risk International climate regime and UNFCCC climate policy options
 • Governing novel technologies, responsible research and innovation European climate policy (strategies, priorities)
 • Multistakeholder and societal engagement
 • Geopolitics of solar geoengineering
 • Science and technology studies, science - society relations
 • Ethics and human rights, future generations

Pro více informací týkajících se výzvy i požadovaných dokumentů k nominaci (CV, doporučení ředitele/ředitelky ústavu) kontaktujte prosím sekretariát Vašeho ústavu. Interní deadline pro nominaci je 16. říjen 2023.

Foto: Pixabay

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit