Zahlavi

Výzva IAP k podávání případových studií na téma "Climate Change and Health Policy"

11. 05. 2023

InterAcademy Partnership (IAP) společně s mezinárodní organizací Save the Children vyhlašuje výzvu k předkládání případových studií na téma „Climate Change and Health Policy“. Podrobnější Informace o uvedené výzvě a možnosti se do ní zapojit naleznete zde.

Přednost budou mít případové studie zaměřené na vazby mezi klimatem a zdravím ve čtyřech tematických oblastech: potravinová bezpečnost a zemědělství, energetika, urbanizace a posilování zdravotnických systémů.

Autoři vybraných případových studií budou vyzváni, aby svou práci představili na semináři v italském Terstu, a případové studie budou následně publikovány ve společném svazku.

IAP požaduje, aby předložené případové studie byly odsouhlaseny členskou organizací IAP – v našem případě AV ČR. Před zasláním abstraktu prostřednictvím online formuláře tedy prosíme o zaslání případové studie na tento email: samalova@kav.cas.cz, a to nejpozději do 24. května 2023. Vaše účast ve výzvě by měla být schválena ředitelem/ředitelkou Vašeho ústavu.

Foto: Pixabay

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit