Zahlavi

Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví v Praze 2023

15. 02. 2023

Francouzské velvyslanectví v Praze vyhlásilo výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2023 v níže uvedených oborech (podmínky naleznete v odkazech u jednotlivých cen):

Přihlášky mohou zasílat PhD studenti, či postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2022 nebo 2023, do věku 33 let (k 1. květnu 2023) české nebo slovenské národnosti, kteří mají pracovní úvazek na pracovišti AV ČR. 

Přihlášky musí obsahovat následující dokumenty (v angličtině):

  • odborný životopis (vč. získaných grantů a ocenění),
  • seznam publikací (vč. impaktního faktoru a kvartilu),
  • anotaci projektu, s nímž by uchazeč vystoupil před odbornou komisí (cca ½ strany).

Dokumenty, prosím, zasílejte nejpozději do 16. března 2023 na e-mail whalen@kav.cas.cz. V předmětu e-mailu uveďte název ceny, na níž je kandidát nominován. Pro přihlášení do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu (obsah projektu), ne obor doktorského studia.

Koordinátoři AV ČR následně vyberou kandidáty, kteří budou za AV ČR na ceny nominováni, vycházejíce z porovnání životopisu, publikací a dosavadní kariéry přihlášených kandidátů. V souladu s pravidly organizátora (viz podmínky k jednotlivým cenám) koordinátoři nominují daný počet kandidátů za AV ČR. 

Vybraní kandidáti budou své práce prezentovat před odbornou komisí v průběhu května a června (přesná data jsou k dispozici u podmínek k jednotlivým cenám).

Vítězové budou oficiálně vyhlášeni 22. června 2023. Ocenění kandidáti obdrží finanční podporu a na prvních dvou místech též stipendium ve Francii (podmínky se mohou lišit v závislosti na ceně). Vyhlašovacího ceremoniálu by se měli zúčastnit též školitelé disertačních prací nominovaných kandidátů a zástupci daných pracovišť AV ČR.

Další informace jsou k dispozici na webu Francouzského institutu.

Pozn. Dovolujeme si upozornit, že ceny v oblasti medicíny (Cena Alberta Schweitzera) se nemohou pracovníci AV ČR zapojit, neboť podmínkou je práce v nemocnici či zdravotnickém zařízení s běžnou lékařskou či zdravotnickou činností.

 

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit