Zahlavi

VÝZKUMNĚ-PEDAGOGICKÝ POBYT NA EHESS V ROCE 2023 - last call

25. 05. 2023

Poslední výzva CEFRES k podávání přihlášek: výzkumně-pedagogický pobyt na pařížské École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

EHESS přijme na měsíční pobyt (mezi zářím a prosincem 2023) jednu vědkyni-vyučující či jednoho vědce-vyučujícího z české akademické instituce, a to jak v rámci dohody o spolupráci mezi EHESS, střediskem CEFRES, Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky, tak v rámci partnerství mezi EHESS a střediskem CEFRES, které byly obě uzavřeny, aby umožnily větší vědeckou výměnu mezi Francií a Českou republikou v oblasti humanitních a společenských věd.

Podmínky

  • Výzva je určena všem vyučujícím-vědcům/vědkyním v humanitních a společenských vědách z Akademie věd České republiky, z Univerzity Karlovy či z jakékoli jiné české university;
  • hostující bude plně začleněn/a do struktury EHESS a přednese v rámci seminářů či jiných vědeckých událostí EHESS dvě přednášky;
  • tyto přednášky budou předneseny ve francouzštině a(nebo) angličtině, přičemž je vhodné, aby alespoň jedna z nich byla ve francouzštině;
  • hostující obdrží 2055 euro na pokrytí výdajů souvisejících s cestováním a ubytováním, přičemž Campus France zajistí pomoc při hledání ubytování se zvýhodněným tarifem.

Složka kandidáta k přihlášce

Mezi dokumenty zaslanými jako přihláška musí být zahrnuto následující:

  • životopis a seznam publikací kandidáta/kandidátky
  • návrh dvou přednášek, které budou uskutečněny během pobytu
  • jakékoli další dokumenty, jež kandidatuře napomohou (např. výzkumný projekt, jež vyžaduje návštěvu archivu či jinou práci se zdroji v místě pobytu).

Více informací o vědecké a pedagogické činnosti EHESS naleznete na jejích webových stránkách: http://www.ehess.fr.

Přihlášky zasílejte do 31. května 2023 elektronicky (formou jednoho PDF souboru) řediteli střediska CEFRES Mateuzsi Chmurkému (mateusz.chmurski@cefres.cz) a koordinátorovi programu na EHESS Falku Bretschneiderovi (falk.bretschneider@ehess.fr).

Kandidatury budou posuzovány komisí skládající se z představitelů výše zmíněných partnerských institucí (EHESS, CEFRES, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky).

Pro více informací týkajících se spolupráce mezi EHESS a střediskem CEFRES se můžete obrátit na Mateusze Chmurského, který je odpovědný za vědeckou spolupráci střediska CEFRES (mateusz.chmurski@cefres.cz).

 

Přečtěte si také

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit