Zahlavi

Soutěž "Ma thèse en 180 secondes"

17. 01. 2022

Francouzský institut v Praze vyhlašuje již tradiční soutěž "Ma thèse en 180 secondes" (Moje diplomová práce za 180 sekund). Soutěž umožňuje studentům doktorského studia hovořit o své výzkumné práci před širokou veřejností tím, že se naučí vysvětlit složité téma jednoduchými slovy. Přijímána jsou všechna témata, od matematiky a literatury až po biologii a architekturu.

Jak název napovídá, kandidáti budou muset představit svou disertační práci ve francouzštině v maximálně třech minutách pomocí jediného slajdu a pokusit se přesvědčit porotu a veřejnost. K tomu budou muset být jasní a přesvědčiví, případné použití humoru je též vítáno.

I letos je soutěž v České republice pořádána sdružením Gallica, Francouzským institutem v Praze a s podporou L´Oréal, a bude probíhat online. Nejlepší kandidáti českého výběru se budou moci zúčastnit mezinárodního kola soutěže pro země střední Evropy, které se bude konat v rakouské Vídni (pokud to epidemická situace dovolí).

Způsobilost

Kandidáti musí splňovat následující podmínky:

  • Mluvit francouzsky;
  • Být zapsáni do doktorského studia na některé z vysokých škol v České republice v aktuálním akademickém roce (2021-2022) nebo získat doktorát v předchozím akademickém roce (2020-2021).
  • Zastupovat vysokou školu, na které je doktorand zapsán. V případě spoluřešitelství bude uchazeč zastupovat svou vysokou školu v některé z členských zemí středoevropské zóny;
  • Představit dostatečně pokročilý stav doktorského výzkumného projektu;
  • Informovat o své účasti v soutěži vedoucího své disertační práce a/nebo poskytovatele finančních prostředků a vedoucího svého pracoviště;
  • Nebýt již národním finalistou v některém z předchozích ročníků soutěže;

Přihláška

Uchazeč musí vyplnit přihlášku do 19. února 2022.

Předběžný kalendář

- Od 11. ledna 2022 do 19. února 2022: Přihlášení prostřednictvím přihlášky

- Konec února/začátek března 2022 (přesné datum bude oznámeno): Registrace prezentací disertačních prací v délce 180 sekund

- Březen 2022: Veřejné hlasování online

- 18. března 2022: Vyhlášení vítězů českého výběru (rozhodnutí poroty).

- 7. června 2022: Středoevropské finále, Vídeňská univerzita (Rakousko)

Další podrobnosti o MT180 naleznete zde.

 

Zdroj: Francouzský institut v Praze

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit