Zahlavi

Research Foundation Flanders vyhlašuje nový program mobilitní podpory

28. 06. 2022

Research Foundation Flanders (FWO) vyhlašuje nový program podpory mobility pro individuálních cest zahraničních postdoktorandů do Belgie. Prostřednictvím tohoto ‘Grant for a scientific stay in Flanders’ chce FWO i nadále stimulovat mezinárodní vědeckou spolupráci tím, že postdoktorandům, bez ohledu na jejich státní příslušnost, ale přidruženým k mimobelgické výzkumné instituci, poskytne možnost navštívit výzkumnou skupinu ve Vlámsku na dobu min. 1 měsíce až max. 3 měsíců a přinést tak do Flander vynikající a potřebné odborné znalosti.

FWO uhradí zahraničním výzkumným pracovníkům cestovní náklady (jednorázovou zpáteční cestu do Belgie) a denní příspěvek ve výši 66 EUR (s maximálním rozpočtem 1 650 EUR na měsíc). U každé návštěvy je třeba v žádosti jasně prokázat vědeckou přidanou hodnotu pro Flandry: Proč chce vlámská výzkumná skupina přivítat právě tohoto zahraničního výzkumníka?

Zájemci musí podat žádost přímo prostřednictvím elektronického portálu FWO, a to v angličtině, nejméně 3 měsíce před datem výjezdu. Online přihláška musí obsahovat:
1) krátký vědecký životopis uchazeče;
2) dopis instituce (zaměstnavatele) uchazeče včetně potvrzení, že uchazeč splňuje podmínky čl. 2 §2 nařízení;
3) oficiální zvací dopis podepsaný zvoucím výzkumným pracovníkem (hostitelem), ve kterém je jasně zdůvodněna přesná doba a nezbytnost plánovaného vědeckého pobytu a vědecká přidaná hodnota tohoto pobytu pro výzkumnou skupinu ve Flandrech.

Veškeré podrobnosti týkající se způsobilosti, postupu podávání žádostí a hodnocení naleznete na webových stránkách:

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na níže uvedené kontakty:

 

Zdroj: FWO

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit