Zahlavi

Projekty Mobility Plus s CNRS od 2022

07. 07. 2021

Na základě nově uzavřené bilaterální smlouvy o vědecké spolupráci s francouzským Centre national de la recherche Scientifique (CNRS) mohou pracoviště AV ČR podávat návrhy projektů Mobility Plus (na straně CNRS tzv. International Emerging Actions), jejichž realizace započne v lednu 2022 a potrvá do prosince 2023. 

Termín pro podávání návrhů projektů je od 7. 7. 2021 do 17. 9. 2021, na straně CNRS je podávání návrhů možné již od 18. 6. 2021.

Podmínky výzvy

Návrhy projektů musí být primárně podávány francouzskými navrhovateli dle podmínek CNRS, neboť návrhy jsou v první řadě posuzovány ze strany CNRS.

Oprávněným žadatelem o finanční podporu na straně AV ČR jsou pouze vědci s afiliací k ústavům AV ČR, kteří po dohodě s francouzským partnerem vyplní v online aplikaci KIS jednodušší verzi formuláře návrhu projektu (náhled formuláře naleznete zde: MPP-CNRS). Návrh projektu musí být v aplikaci KIS finálně schválen ředitelem pracoviště nejpozději do 17. září 2021.

Délka trvání projektu je 24 měsíců. Ze strany CNRS bude francouzskému týmu poskytnuta finanční podpora ve výši 5 000 – 7 000 EUR / rok. V případě schválení projektu také ze strany AV ČR bude českému týmu nabídnuta dotace v maximální výši 180 000 Kč / rok.

Tým by měl být složen z hlavních řešitelů obou výzkumných institucí a dalších spoluřešitelů, mezi nimiž by měli být zastoupeni také mladí vědečtí výzkumníci, postdoktorandi a/či PhD studenti. Návrhy projektů budou posouzeny s ohledem na vědeckou kvalitu projektu, relevanci mezinárodní spolupráce, vědeckou kvalitu a komplementaritu týmů a zapojení PhD studentů, postdoktorandů a mladých výzkumníků.

Týmy, jejichž návrhy budou podpořeny, jsou povinni předložit po prvním roce řešení průběžnou zprávu příslušným organizacím, na konci řešení projektu pak závěrečnou zprávu.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na referentku D. Zemanovou (zemanova@kav.cas.cz) či francouzskou koordinátorku G. Le Torrivellec (gulnara.letorrivellec@cnrs-dir.fr).

Způsobilé náklady

  • Cestovní náklady (jízdné, ubytování, stravné a kapesné) na mobilitu českého řešitelského týmu: převážná většina nákladů musí být použita na mobilitu v rámci řešení projektu.
  • Část nákladů může být použita na výzkum: spotřební zboží, služby a vybavení do 40 000 Kč v rámci řešení projektu, networking – organizování a příprava konferencí či seminářů.
  • Nezpůsobilými náklady jsou: personální, vybavení nad 40 000 Kč, režijní.

Orientační harmonogram

Spuštění možnosti k podávání návrhů: CNRS: 18. června 2021; AV ČR: 7. července 2021

Uzávěrka pro podávání návrhů projektů: 17. září 2021

Zveřejnění výsledků výběrového řízení: prosinec 2021

Zahájení řešení projektů podpořených k financování: leden 2022

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit