Zahlavi

Program TANDEM 2024 – Výzva pro podávání návrhů projektů

20. 03. 2023

Akademie věd České republiky (AV ČR), Francouzské centrum pro výzkum ve společenských a humanitních vědách v Praze (CEFRES) a Francouzské národní centrum pro vědecký výzkum (CNRS) vyhlašují čtvrtý ročník programu TANDEM, inkubačního programu Platformy CEFRES. 

 

Cíle programu

Program TANDEM usiluje o excelenci výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd s cílem zintenzivnit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Francií v rámci Evropského výzkumného prostoru. Cílem je spojení dvou vědeckých pracovníků, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS (či afiliovaného k CNRS, např. člena společných výzkumných pracovišť CNRS, tzv. Unités mixtes de recherche – UMR) v rámci společného výzkumného projektu, který posílí česko-francouzskou vědeckou spolupráci prostřednictvím podání návrhu projektu:

  • ve výzvě ERC (preferovaná možnost)
  • v jiných výzvách Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a vědu (Horizon Europe)
  • v jiných výzvách usilujících o excelenci výzkumu srovnatelného významu, např. ve výzvách Francouzské vědecké nadace (ANR)

Organizace a očekávané výsledky

Na základě této výzvy bude vybrán jeden tým TANDEM, jehož společná práce bude trvat dva roky, a to od února 2024 do ledna 2026, a jehož základna bude v Praze v centru CEFRES.

Tým tvoří:

  • vědecký pracovník AV ČR, který bude přidružený k CEFRES na 0,5 pracovního úvazku a bude finančně podpořen ze zdrojů AV ČR (maximální výše podpory je 600 000 Kč / rok)
  • vědecký pracovník CNRS, který obdrží finanční podporu na mobilitu od CNRS (SMI  – outien à mobilité internationale) na pravidelné pobyty v centru CEFRES od února do srpna 2024 a 1letou nebo 2letou afiliaci k CEFRES od září 2024 (affectation / délégation program)
  • postdoktorand, který bude podpořen ze zdrojů CEFRES a Univerzity Karlovy na 2 roky (2024–2026). Výzva k podávání přihlášek na tuto pozici bude vyhlášena na webu Univerzity Karlovy a na webu CEFRES.

Během řešení projektu se očekává, že řešitelé:

  • jednou za rok zorganizují jednu česko-francouzskou a (středo-)evropskou vědeckou akci v centru CEFRES (workshop, seminář, konferenci)
  • se budou ucházet o účast v aktivitách Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC 
  • dostanou nabídku podpory Ústavu pro humanitní a společenské vědy CNRS při rozvíjení aplikace evropského výzkumu

Výběrové řízení

Pro výběr bude rozhodující potenciál týmu podat úspěšnou žádost v rámci výše uvedených výzev. Hodnotící komise je tvořena zástupci AV ČR, CEFRES, CNRS a UK.

Kompletní návrhy projektu v angličtině (preferovaná možnost) nebo ve francouzštině musí být odevzdány před uvedeným termínem. Pro účast v programu je dostačující znalost angličtiny (cílem programu není podporovat jen francouzsky mluvící uchazeče).

Uchazečům se doporučuje kontaktovat koordinátory z AV ČR / CEFRES, než odevzdají návrh projektu. V případě potřeby bude zorganizován ad hoc webinář, na kterém se budou řešit otázky týkající programu a přípravy návrhů z vědeckého i praktického hlediska.

Informace k programu TANDEM jsou publikovány na webu AV ČR (pro vědecké pracovníky AV ČR) a současně prostřednictvím CEFRES (pro vědecké pracovníky CNRS).

Vědečtí pracovníci AV ČR odevzdávají návrhy projektů prostřednictvím online aplikace KIS (https://kis.avcr.cz/kis2/cefres/register). Pro úspěšné odevzdání projektu je nutné jeho schválení ředitelem daného ústavu AV ČR v aplikaci KIS.

Vědečtí pracovníci CNRS zasílají své přihlášky řediteli CEFRES (viz kontakt níže). Informace zde.

 

Harmonogram

Zveřejnění výzvy

 

20. března 2023

Termín pro odevzdání návrhů projektů

 

25. srpna 2023

Hodnocení komisí

 

září 2023

Podání přihlášky pro SMI & delegation/affiliation (týká se vědeckého pracovníka CNRS)

 

říjen 2023–únor 2024

Zahájení realizace projektu

 

1. února 2023

 

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující koordinátory:

tel.: (+420) 224 921 400

Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka z CNRS (nebo AV ČR).

  • Jana Whalen, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, whalen@kav.cas.cz, : (+420) 221 403 354

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit