Zahlavi

Last call - Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví v Praze 2024

04. 03. 2024

Termín pro zaslání přihlášek: 4. března 2024.

Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2024 v níže uvedených oborech (podmínky naleznete v odkazech u jednotlivých cen):

 

  • Speciální cena Platformy CEFRES – organizuje CEFRES, informace budou brzy publikoványzde, dotazy lze zasílat na emailovou adresu madl@cefres.cz

Přihlášky mohou zasílat PhD studenti (či postdoktorandi, kteří obhájili disertační práci v roce 2023 nebo 2024), do věku 33 let k 1. 5. 2024, (lze požádat o zvýšení této věkové hranice pro ty, kteří čerpali mateřskou či rodičovskou dovolenou) české nebo slovenské národnosti s pracovním úvazkem na ústavu AV ČR.

Přihlášky musí obsahovat následující dokumenty (v angličtině):

  • odborný životopis (vč. získaných grantů a ocenění),
  • informaci kde a u koho vypracovali teze (Mgr./Ing., Ph.D.)
  • seznam publikací (vč. impaktního faktoru a kvartilu),
  • anotaci projektu, s nímž by uchazeč vystoupil před odbornou komisí (cca ½ strany).

Dokumenty, prosím, zasílejte nejpozději do 4. března 2024 na e-mail whalen@kav.cas.cz. V předmětu e-mailu uveďte název ceny, na níž je kandidát nominován. Pro přihlášení do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu (obsah projektu), ne obor doktorského studia.

Koordinátoři AV ČR následně vyberou kandidáty, kteří budou za AV ČR na ceny nominováni, vycházejíce z porovnání životopisu, publikací a dosavadní kariéry přihlášených kandidátů. V souladu s pravidly organizátora (viz podmínky k jednotlivým cenám) koordinátoři nominují daný počet kandidátů za AV ČR. 

Vybraní kandidáti budou své práce prezentovat před odbornou komisí v průběhu května a června (přesná data jsou k dispozici u podmínek k jednotlivým cenám).

Vítězové budou oficiálně vyhlášeni v červnu 2024. Ocenění kandidáti obdrží finanční podporu a na prvních dvou místech též stipendium ve Francii (podmínky se mohou lišit v závislosti na ceně). Vyhlašovacího ceremoniálu by se měli zúčastnit též školitelé disertačních prací nominovaných kandidátů a zástupci daných pracovišť AV ČR.

Další informace jsou také k dispozici na webových stránkách Francouzského institutu.

Pozn. Dovolujeme si upozornit, že ceny v oblasti medicíny (Cena Alberta Schweitzera) se nemohou pracovníci AV ČR zapojit, neboť podmínkou je práce v nemocnici či zdravotnickém zařízení s běžnou lékařskou či zdravotnickou činností.

Přečtěte si také

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit