Zahlavi

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2024

01. 12. 2023

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2024). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 14. dubna 2024.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2024.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2024 (tzn. nejdříve 2. dubna 2018; viz Pokyny pro žadatele).

Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Pokyny pro žadatele

Formulář žádosti (v bodě 20 označte křížkem v levém sloupci u všech 3 řádků)

Pokyny k vyplnění formuláře žádosti

Povinné přílohy (všechny dokumenty musí být v angličtině nebo japonštině):

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate) + překlad do angličtiny
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation from the prospective host researcher in Japan)
  • doporučení (letter of recommendation from a current or previous supervisor

Žádost včetně příloh zasílejte na adresu:

RNDr. Zdeněk Kresl
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 110 00 Praha 1

Obálku označte "JSPS Postdoctoral Fellowship 2024".

Další informace jsou k dispozici zde, případně se obraťte na RNDr. Zdeňka Kresla (kresl@kav.cas.cz; +420 221 403 299).

Foto: Pixabay

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit