Zahlavi

Izrael: Excellence Fellowship Program pro zahraniční postdoktorandy

13. 09. 2022

Izraelské instituce „Council for Higher Education in Israel” a „Israel Academy of Sciences and Humanities” s potěšením vyhlašují šestou výzvu programu Excellence Fellowship Program in Israel pro vynikající zahraniční postdoktorandy.
Tento program naplňuje závazek Izraele podporovat mezinárodní vědeckou spolupráci a rozvoj výzkumu na světové úrovni. Prostřednictvím této iniciativy nabízí Izrael nejlepším absolventům doktorského studia (do čtyř let od ukončení studia) ze všech vědních oborů možnost provádět špičkový výzkum v Izraeli s předními vědci a odborníky v jejich oboru.

Účastník programu musí splňovat následující podmínky
1
. Program je otevřen pro zahraniční kandidáty, kteří získali doktorát na univerzitě v uznávané vysokoškolské instituci mimo Izrael v době kratší než 4 roky před podáním této přihlášky, či kteří obdrží tento titul v dohledné době.
2
. O stipendium se nemohou ucházet izraelští občané, osoby s trvalým pobytem v Izraeli a uchazeči, kteří před uzávěrkou přihlášek nastoupili na postdoktorandské místo v Izraeli.
3
. Uchazeči musí být přijati na postdoktorandské místo pod vedením člena fakulty na jedné z následujících izraelských univerzit: Ariel University, Bar-Ilan University, Ben-Gurion University, Hebrew University of Jerusalem, Open University of Israel, Reichman University, Technion-Israel Institute of Technology, Tel Aviv University, University of Haifa, Weizmann Institute of Science.
4
. Uchazeči musí mít závazek univerzity, že poskytne finanční příspěvek na stipendium: nejméně 25 % z 160 000 NIS (40 000 NIS ročně) v humanitních a společenských vědách a nejméně 50 % (80 000 NIS ročně) v oborech STEM).

Další informace
1
. Uchazečům se doporučuje, aby si nejprve našli hostitelského výzkumného pracovníka na jedné ze zúčastněných univerzit.
2
. Hostitel by pak měl získat závazek od rektora hostitelské univerzity o pokrytí požadovaného finančního příspěvku.
3
. Uchazeč by měl tento závazek přiložit k přihlášce.

Uzávěrka: všechny materiály by měly být zaslány v jednom PDF souboru do 1. října 2022 paní Batshevě Shor na následující adresu: ForeignPostdoc@academy.ac.il [předmět: " Application Material for Dr. (vaše jméno)]".

Další informace o programu Excellence Fellowship Program 2022:

web

přihlašovací formulář

výzva

leták

Foto: Pixabay

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit