Zahlavi

Hledá se nejlepší nápad na projekt pro ochranu klimatu v Evropě

30. 11. 2022

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) vyhlašuje 7. ročník soutěže nápadů na podporu progresivní politiky ochrany klimatu v Evropě. Z pověření Německého spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu poskytne vybraným projektům finanční podporu ve výši 120 000 až 1 000 000 EUR na dobu trvání realizace 18–29 měsíců.

Pro více informací o EUKI přejděte na webové stránky

Žádosti o financování mohou od 25. listopadu 2022 do 13. ledna 2022 předkládat nevládní a neziskové organizace, univerzity, akademické a vzdělávací instituce nebo orgány veřejné správy.

Program se soustředí na region střední, východní a jihovýchodní Evropy, pobaltské země a země západního Balkánu. Cílem navrhovaných projektů by mělo být urychlení postupu ochrany klimatu v Evropě v jedné ze sedmi prioritních oblastí:

  • politika ochrany klimatu
  • energetická politika (energetická bezpečnost a chudoba, obnovitelné zdroje energie, energetická soběstačnost, klimaticky neutrální budovy)
  • sociálně spravedlivá transformace
  • klimaticky neutrální mobilita
  • financování šetrné ke klimatu
  • udržitelné hospodářství (ochrana zdrojů, udržitelný cestovní ruch, digitalizace)
  • dekarbonizace

Požadavky a podrobné informace o postupu podávání žádostí naleznete zde.

Foto: Pixabay

Přečtěte si také

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit