02. 03. 2023

Mezinárodní organizace InterAcademy Partnership (IAP) vyhlašuje grantovou výzvu na roční projekt. Maximální výše grantu činí 20 000 USD, zahájen by měl být v květnu 2023.  

Návrhy projektů určených pro grant by se měly týkat oblastí „policy-for-science“ či „science-for-policy“ a musí být založeny na spolupráci mezi členskými akademiemi případně na spolupráci s dalšími uskupeními. Přednost budou mít návrhy projektů, jejichž cílem je navázat nebo pokračovat v podpoře spolupráce napříč obory.

Deadline pro podávání přihlášek je stanoven na 17. března 2023. Pro podrobnější informace o výzvě kontaktujte prosím sekretariát Vašeho ústavu.

Foto: IAP

 

Zasílání aktualit

Přihlásit se k odběru aktualit