Zahlavi

Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě

09. 11. 2021

Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě podporuje 3-5 měsíční pobyty českých vědců a novinářů v USA, aby tam prováděli výzkum a dále se vzdělávali v oboru “Science Communication”

Program je určen vědeckým pracovníkům a novinářům, kteří se věnují informování o vědě a výzkumu a komunikací vědeckých výsledků.

Obsah grantu

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Výše příspěvku je přibližně od 2 600 do 3 500 USD.
 2. Příspěvek na zpáteční letenku
 3. Základní zdravotní pojištění
 4. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj

 

Požadavky

 • České občanství
 • Trvalý pobyt v České republice
 • Velmi dobrá znalost angličtiny
 • Minimálně ukončené bakalářské studium. Odpovídající praxe, tedy relevantní zkušenost ve vědecké komunikaci
 • Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data předpokládaného pobytu v USA. Náležitosti pozvání najdete zde
 • Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Přednost budou mít ti uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

 

Povinné součásti přihlášky:

 • Vlastní výzkumný projekt
 • Životopis a seznam publikací
 • Pozvání americké instituce
 • Přehled použité literatury k projektu
 • Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky
 • Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele)
 • Letter of support from home institution (je vyžadován v případě, že ani jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele)

 

Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. února 2022 pro pobyty v následujícím akademickém roce (začátek pobytu je možný od srpna 2022 do května 2023).

Podrobnosti o programu, podmínkách a přihlášce jsou k dispozici na Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě - Fulbright

 

Obrázek: Fulbright.cz/

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit