Zahlavi

EASAC výzva na nominaci expertů pro pracovní skupinu "Update Neonics"

14. 12. 2021

Projekt "Update Neonics" má tyto hlavní úkoly:

  • aktualizovat důkazy o účincích neonikotinoidů a rovnocenných systémových insekticidů na ekosystémy, včetně dopadů na ekosystémy a dopadů na lidské zdraví;
  • vyhodnotit úlohu těchto insekticidů (pokud existuje) v integrované ochraně proti škůdcům a v souladu se směrnicí EU o udržitelném používání pesticidů;
  • zabývat se systémovými otázkami používání pesticidů, které vyplývají ze Zelené dohody EU, Společné zemědělské politiky, Strategie pro biologickou rozmanitost atd.

Nominovaní by se měli zaměřovat na jedno z následujících témat:

  • environmentální toxikologie - zejména s ohledem na dopady systémových pesticidů (neonikotinoidů a jejich náhražek, jako jsou sulfoximiny a butenolidy) na opylovače a další ekosystémové služby;
  • řízení rizik pesticidů (včetně vlivu na lidské zdraví);
  • zemědělské vědy a praxe, zejména v oblasti používání systémových pesticidů;
  • teorie a praxe integrované ochrany rostlin.

Více informací k uvedené výzvě Vám poskytne sekretariát Vašeho ústavu.

Nominace by měla obsahovat CV a stručný doporučující dopis ředitelky/ředitele ústavu AV – v angličtině. Deadline pro zaslání – 7. leden 2022 na e-mailovou adresu samalova@kav.cas.cz.

Foto: Pixabay

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit