Zahlavi

Akademický sněm AV ČR

Základní údaje o Akademickém sněmu AV ČR a informace o jeho činnosti


 

Příští zasedání Akademického sněmu AV ČR:

  • LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR je plánováno na úterý 23. března 2021 distančně.
  • Hlasování Akademického sněmu per rollam je plánované v termínu 2. až 5. března 2021.

Akademie věd ČR
Správní odbor KAV
Národní 3
117 20 Praha 1

telefon: 221 403 589
e-mail: spod@kav.cas.cz