Zahlavi

Výzva 3rd Health Programme na téma „Chronické onemocnění ledvin (Chronic kidney diseases)“

04. 04. 2016

Evropská komise otevřela v rámci 3rd Health Programme výzvu na téma „Chronic kidney diseases“. Výzva pokrývá tři hlavní prioritní oblasti:

1. studie s cílem posoudit různé léčebné modality chronického onemocnění ledvin
2. zřízení registrů žijících dárců členskými zeměmi EU
3. zřízení návazných registrů pacientů po transplantaci

 

 

Žádost předkládá konsorcium  složené aspoň z 5 organizací/institucí (tj. včetně veřejných výzkumných institucí) z 5 různých členských zemí EU. Celkový předpokládaný rozpočet určený na spolufinancování projektů je 1 000 000 EUR. Maximální výše spolufinancování způsobilých celkových nákladů je 80 %.


Délka projektu: max. 36 měsíců 
Uzávěrka: 16. června 2016 17:00 (bruselského času)  
Výzvu a další informace naleznete na stránkách Participant Portal:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/17055-pp-1-2016-01.html