Zahlavi

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhlašuje výzvu na doplnění expertů ve vědeckých komisích

20. 05. 2016

Výzva je adresována vědcům, kteří se hodlají ucházet o členství ve vědecké komisi pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS) nebo vědecké komisi pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (CEF). Přihlášky se podávají on-line do 30. června 2016.

 

Požadovány jsou odborné znalosti konkrétně v těchto oblastech: toxikologie, testování toxicity na pokusných zvířatech a alternativní zkoušky toxicity, toxikokinetika a metabolismus, chemie, průzkumy pro posouzení expozice a spotřeby, potravinářská technologie, výživa a epidemiologie.

 

Více informací k výzvě naleznete zde: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts