Zahlavi

Iniciativa European Cloud

28. 04. 2016

Dne 19. dubna 2016 představila Evropská komise svůj plán pro cloudové služby a datovou infrastrukturu, které mají zajistit vědecké a výzkumné komunitě přístup k výzkumným údajům.

 

Evropa produkuje velký objem vědeckých dat, která však nejsou plně využita kvůli roztříštěné infrastruktuře a nedostatečnému přístupu k nim. Evropská komise chce prostřednictvím European Open Science Cloud nabídnout vědeckým a výzkumným pracovníkům virtuální prostředí pro uchování, sdílení a opětovné využití vědeckých dat. 
 

K naplnění daného záměru mají mimo jiné přispět tato opatření:

  • propojit a konsolidovat stávající e-infrastruktury
  • podpořit budování cloudových služeb
  • umožnit volný přístup k vědeckým datům, která vzešla z projektů programu Horizont 2020, aby tato data mohla být opakovaně využívána
  • iniciovat rychlejší rozvoj kvantové technologie, která tvoří základ nové generace superpočítačů

 

Tisková zpráva EK: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_en.htm