Zahlavi

Vyjádřete se k Amsterdamské výzva k Open Science do 14. 4. 2016

08. 04. 2016

V rámci nizozemského předsednictví proběhla v Amsterdamu ve dnech 4.–5. dubna 2016 konference na téma Open Science. Hlavním výstupem je Amsterdamská výzva k Open Science (Amsterdam Call for Action on Open Science). Jedná se o „živý“ dokument odrážející současný stav Open Science. Výzva formuluje 12 doporučení; každé z nich obsahuje konkrétní kroky, které by měly být podniknuty na příslušné úrovni např. v systému hodnocení vědy, podpory rozvoje e-infrastruktur nebo publikování výsledků. Finální podoba Výzvy bude přeložena na květnovém jednání Rady EU pro konkurenceschopnost.

 

 

Dokument je otevřen k připomínkám do 14. dubna 2016 na webové stránce:https://wiki.surfnet.nl/display/OSCFA/Amsterdam+Call+for+Action+on+Open+Science 
 

Vložení komentáře není podmíněno přihlášením uživatele. Pro zjednodušení je komentář automaticky přednastaven jako „anonymous“, proto prosím na konci příspěvku uvádějte své jméno a kontakt. Vložené komentáře budou viditelné na výše uvedené webové stránce.

 

Více informací k amsterdamské konferenci včetně prezentací je k dispozici na http://english.eu2016.nl/events/2016/04/04/open-science-conference 
Záznam konference můžete shlédnout na následujícím odkazu do 11. 4. 2016: http://eu2016.crossmediaventures.com/