Zahlavi

ČR se stala členem ICOS ERIC

28. 04. 2016

V polovině dubna 2016 schválilo Valné shromáždění ICOS ERIC přijetí České republiky a Dánska do konsorcia ICOS ERIC. ICOS (Integrated Carbon Observation System) je panevropská výzkumná infrastruktura, která zkoumá vliv globální změny na ekosystémy.

 

Česká republika je v infrastruktuře zastoupena Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.. Síť ICOS má již více než 100 pozorovacích stanic po celé Evropě. Získaná data slouží např. k rozvoji udržitelné energetiky, hospodaření s vodou a předpovědím sociálních a ekonomických dopadů globální změny. 
 

Členskými státy ICOS jsou nyní: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko a Švédsko. Švýcarsko má status pozorovatele. 
 

Webová stránka ICOS ERIC: https://www.icos-ri.eu/