Zahlavi

Třetí číslo zpravodaje OP VVV

04. 04. 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo třetí Newsletter Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zpravodaj obsahuje různé informace týkající se OP VVV, ať už jde o samotné výzvy, tak i např. fungování Monitorovacího výboru a Plánovacích komisí programu OP VVV. Dále se věnuje zahraničním i tuzemským hodnotitelům, seminářům pro žadatele, minulému programovacímu období atd.