Zahlavi

Seminář: Horizont 2020 - SME Instrument

22. 02. 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR organizují 24. února 2016 seminář zaměřený na SME Instrument v programu Horizont 2020. Akce je určena zájemcům o problematiku zapojení malých a středních podniků do projektů typu SME Instrument.

 

 

Na semináři bude diskutována mj. synergie Evropských strukturálních a investičních fondů a Horizontu 2020 a dále praktické zkušenosti s tímto nástrojem. Bližší informace a program semináře je ke stažení zde:http://www.h2020.cz/files/skarka/H2020seminar-Prague-24-02-2016-2-.pdf

Registrační formulář: http://geform.tc.cz/smeimpo