Zahlavi

Nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr v OP PPR

04. 04. 2016

Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) vyhlásil výzvu na nábor zájemců o pozici externí hodnotitelexterní arbitr. Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně do 30. 4. 2016.

 

Jedná se o prioritní osy:

• Prioritní osa č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací - EFRR (věcný i finanční hodnotitel) 
• Prioritní osa č. 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory – EFRR (věcný i finanční hodnotitel) 
• Prioritní osa č. 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF/EFRR (finanční hodnotitel) 
• Prioritní osa č. 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti – ESF/EFRR (finanční hodnotitel)


Věcný hodnotitel pro EFRR oblast v MS2014+ = kompetence 2 
Finanční hodnotitel v MS2014+ = kompetence 3 
 

Bližší informace a pokyny jsou uvedené zde: 
http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/aktuality/1404_vyhlaseni-vyzvy-na-nabor-zajemcu-o-pozici-externi-hodnotitel,-externi-arbitr.html.