Zahlavi

MŠMT vyhlásilo výzvy OP VVV

17. 12. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 17. prosince 2015 avíza výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Oblasti VaV se týkají výzvy v Prioritní ose 1: Výzkumné infrastruktury a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování a modernizace a výzvy v Prioritní ose 2: Budování expertních kapacit – transfer technologií a Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů.

 

 

Výzkumné infrastruktury 
Cílem této výzvy je komplementárně podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. 
Bližší informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-013-vyzkumne-infrastruktury

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování a modernizace 
Tato výzva se zaměřuje na rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a ve strategii zapojené vysoké školy. 
Bližší informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-infrastruktury-pro

Budování expertních kapacit – transfer technologií 
Cílem této výzvy je podpořit rozvoj lidských zdrojů v odborných znalostech v centrech transferu technologií. 
Bližší informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-014-budovani-expertnich-kapacit-transfer

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
 
Tato výzva se věnuje lidským zdrojům pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. Výzkumná organizace je v této výzvě pouze partnerem, ne oprávněným žadatelem. 
Bližší informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-018-rozvoj-vyzkumne-zamerenych.

 

Další vyhlášené výzvy Prioritní osy 2: "ESF výzva pro vysoké školy" a "ERDF výzva pro vysoké školy" jsou zacíleny na VŠ. Přehled všech vyhlášených avízev naleznete na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aviza-vyzev-op-vvv