RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

V letech 1981–1986 absolvoval studium fyzikální mikroelektroniky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1991 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru přípravy tenkých vrstev organických polovodičů a poté odešel na studijní pobyt do Japonska na Kjótskou univerzitu (v letech 1991–1993). Od roku 1994 je vědeckým pracovníkem a od roku 2017 zástupcem ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR. Na Kjótskou univerzitu se vrátil v letech 2007–2008 jako hostující profesor.

Věnuje se fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. Je (spolu)autorem více než 160 publikací, které získaly přes 2200 citací (h-index 25), 2 patentů a 1 užitného vzoru. Vedl několik grantových projektů, včetně mezinárodních (H2020, FP7, Barrande, DAAD). Přednesl řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a působil jako hostující pracovník na Ecole Polytechnique (ParisTech) ve Francii.

V letech 2011–2017 byl místopředsedou Vědecké rady AV ČR pro 1. vědní oblast (o neživé přírodě), v letech 2017–2021 byl jejím předsedou. Zájem o obnovitelné energie ho přivedl do Komise pro energetiku AV ČR. Do agendy Akademické rady AV ČR vnesl téma udržitelnosti akademického bádání a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Je členem vědeckých rad Technické univerzity v Liberci a Středoevropského technologického institutu CEITEC Nano při VUT v Brně. Reprezentuje Českou republiku v divizi nanometrových struktur Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací (IUVSTA). Organizuje sérii mezinárodních letních škol o fyzice nanostruktur. Vedl řadu studentských prací, od doktorských, diplomových až po středoškolské práce v rámci Otevřené vědy. Věnuje se i popularizaci využití sluneční energie a nanotechnologií.
telefon:
+420 220 318 501
e-mail:
fejfar@fzu.cz