fejfar

Fyzikální ústav AV ČR

V letech 1981–1986 absolvoval studium fyzikální mikroelektroniky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1991 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru přípravy tenkých vrstev organických polovodičů a poté odešel na studijní pobyt do Japonska na Kjótskou univerzitu (v letech 1991–1993). Od roku 1994 je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR. Na Kjótskou univerzitu se vrátil v letech 2007–2008 jako hostující profesor.

Věnuje se fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. Je (spolu)autorem více než 140 publikací, které získaly přes 1300 cizích citací (h-index 22), 1 mezinárodního patentu a 1 užitného vzoru. Vedl několik grantových projektů, včetně mezinárodních (H2020, FP7, Barrande, DAAD). Přednesl řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a dosud působí jako hostující pracovník na Ecole Polytechnique (ParisTech) ve Francii.

V letech 2011–2017 byl místopředsedou Vědecké rady AV ČR pro 1. vědní oblast (o neživé přírodě), od dubna 2017 je jejím předsedou. Je členem Komise pro energetiku AV ČR, členem Vědecké rady CEITEC Nano při VUT v Brně a Nanometer Structures Division Mezinárodní unie vakuových věd, technologií a aplikací (IUVSTA). Organizuje mezinárodní sérii letních škol o fyzice nanostruktur. Vedl řadu studentských prací, od doktorských, diplomových až po středoškolské práce v rámci Otevřené vědy. Věnuje se i popularizaci využití sluneční energie a nanotechnologií.
 
telefon:
+420 220 318 501
 

e-mail:
fejfar@kav.cas.cz 
scicounc@kav.cas.cz