ctyroky

V r. 1968 vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a v r. 1972 získal tamtéž vědeckou hodnost CSc. v oboru aplikované fyziky. Od r. 1974 pracuje v Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV (nyní Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), v období 1978–2002 jako vedoucí oddělení vlnovodné optiky, nyní jako zástupce ředitele. V letech 1985–1986 absolvoval výzkumný pobyt na univerzitě v Dortmundu, SRN, finančně podporovaný Humboldtovou nadací, v oboru integrované optiky. Titul DrSc. v oblasti elektroniky získal od ČSAV v r. 1990. Přednáší několik semestrálních kurzů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu na FJFI ČVUT, je členem oborových rad doktorského studia na MFF UK, FJFI a FEL ČVUT. V r. 2005 byl na návrh Vědecké rady FJFI ČVUT jmenován profesorem aplikované fyziky.

Jiří Čtyroký se systematicky věnuje výzkumu v oblasti integrované optiky a vlnovodné fotoniky již od 70. let 20. století. Zabývá se zejména teorií a numerickým modelováním lineárních i nelineárních optických jevů ve vlnovodných fotonických strukturách. Je autorem nebo spoluautorem více než 130 článků a původních konferenčních příspěvků, 12 patentů, autorsky se podílel se na 6 monografiích a jeho práce byly více než 1600x citovány. V letech 1993–2010 byl členem stálého řídícího výboru tradiční Evropské konference o integrované optice (ECIO), po dvě období působil jako editor časopisů Americké optické společnosti (OSA) a britské společnosti Institute of Physics (IoP). Je „Senior Member“ společností IEEE, OSA a „Fellow“ společnosti IoP.


 
telefon:
+420 266 773 409
  e-mail:
ctyroky@ufe.cz
scicounc@kav.cas.cz