blatny

Roku 1988 absolvoval Filozofickou fakultu UJEP v Brně, obor ruský jazyk a literatura – psychologie, v roce 1992 pak magisterskou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci (CSc.) a v roce 2013 doktorskou (DrSc.). V roce 1999 se habilitoval v oboru sociální psychologie a v r. 2006 byl jmenován profesorem pro sociální psychologii. Od r. 1988 působí v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v letech 2007 – 2017 byl jeho ředitelem. Od r. 1998 přednáší psychologii osobnosti v Psychologickém ústavu FF MU.

Zabývá se psychologií osobnosti, celoživotním vývojem člověka a osobní pohodou. Mezi jeho výzkumná témata patří rizikové a protektivní faktory vývoje v adolescenci, podmínky adaptivního psychologického i sociálního fungování člověka v dospělosti a kvalita života dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Uvedená témata studuje převážně na podkladě longitudinálních studií. Je autorem či spoluautorem více než 180 vědeckých prací a autorem či editorem deseti monografií. Ke svým projektům absolvoval stáže mj. na Yale Child Study Center v USA a na University of Jyväskylä ve Finsku.

Pracoval jako člen řady mezinárodních vědeckých výborů (Standing Committee for the Humanities of European Science Foundation, Board of Scientific Affairs of European Federation of Psychologists' Associations, Executive Committee of European Association of Personality Psychology ex officio – Chair of the 15th European Conference on Personality, 2010), univerzitních vědeckých rad (FF UK, FF MU) a národních vědeckých rad a agentur (místopředseda hodnotícího panelu P407 - Psychologie, pedagogika Grantové agentury ČR, 2009 – 2010, člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVVI).

telefon:
tel: +420 532 290 257
  e-mail:
blatny@psu.cas.cz