prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Julius Lukeš studoval parazitologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde absolvoval v roce 1986. Vědeckou hodnost CSc. obdržel v roce 1991 v Parazitologickém ústavu ČSAV. V roce 2006 mu byl udělen titul profesora na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích, kde byl v letech 2005 až 2012 vedoucím katedry molekulární biologie. Od roku 1987 pracuje na Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, kde založil výzkum molekulární parazitologie. Od roku 2012 je ředitelem tohoto ústavu. V letech 1993–1994 absolvoval postdoktorský pobyt na Amsterdamské univerzitě a v letech 1997–1999 působil jako hostující vědecký pracovník na Kalifornské Univerzitě v Riverside a posléze v Los Angeles. V letech 2006 až 2008 byl prezidentem International Society for Evolutionary Protistology, posléze v letech 2007 až 2009 místopředsedou International Society of Protistologists. V letech 2009 až 2017 působil jako Senior Fellow v Canadian Institute for Advanced Research v Torontu. Je členem Učené společnosti, Fellow American Academy for Microbiology (od roku 2014) a European Academy of Microbiology (od roku 2015), v roce 2018 byl zvolen Fellow American Association for the Advancement of Science.  

Je autorem nebo spoluautorem více než 320 vědeckých článků, které byly do současnosti citovány téměř 10 400x s H indexem 51. V současnosti se zabývá především studiem molekulární a buněčné biologie jednobuněčných trypanosom a diplonem.

 
telefon:
+ 420 387 775 403
  e-mail:
jula@paru.cas.cz